/Files/images/атестация.jpg

Зміни в атестації педагогічних працівників

Ключові слова: присвоєння кваліфікаційних категорій; присвоєння педагогічних звань; проходження позачергової атестації; повноваження атестаційної комісії; прийняття рішення атестаційною комісією про відповідність (невідповідність) педагогічного працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії; прийняття рішення атестаційною комісією про відповідність (невідповідність) педагогічного працівника раніше присвоєному педагогічному званню; списки осіб, які підлягають черговій атестації; підвищення кваліфікації; перенесення строку чергової атестації.

З метою удосконалення процесу атестації педагогічних працівників внесено зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 [далі — Типове положення]. Зміни затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та порту України від 20 грудня 2011 р. № 1473 [далі — Наказ № 1473).

Наказом № 1473 також установлено, що присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання вчителям та викладачам, які викладають два і більше навчальних предметів і до набрання чинності цим наказом не пройшли підвищення кваліфікації з усіх навчальних предметів, які вони викладають, поширюються на все педагогічне навантаження до наступної атестації.

Розглянемо, які основні зміни внесено до Типового положення.

Зміна 1. Розширено права педагогічних працівників

Типовим положенням закріплено права педагогічних працівників на збереження за ними раніше присвоєних кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. Також передбачено, що вчителі мають можливість підвищувати кваліфікацію з усіх навчальних предметів інваріантної складової.

Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань

Відповідно до пункту 3.1 Типового положення працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії, тарифного розряду, а також про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації необхідно подавати атестаційній комісії до 10 жовтня.

Пунктом 3.17 Типового положення визначено, що за працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників проводиться не пізніше ніж через два роки після їх прийняття на роботу.

З метою соціального захисту педагогічних працівників, які тривалий час працювали на педагогічних посадах, досягли високого рівня професіоналізму та перейшли працювати на інші педагогічні посади, до Типового положення введено норму, згідно з якою, при переході педагогічних працівників з одного навчального закладу до іншого, а також при переході на інші педагогічні посади у цьому самому навчальному закладі, кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання, присвоєні їм за результатами попередньої атестації, зберігаються до наступної атестації. Позбавлення педагогічного працівника кваліфікаційної категорії, присвоєної за результатами його роботи на педагогічних посадах, і присвоєння найнижчої кваліфікаційної категорії «спеціаліст» суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів-методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестуються такі працівники не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста.

При переході педагогічних працівників з методичної установи на педагогічні посади до навчальних закладів за ними зберігаються присвоєні раніше кваліфікаційні категорії до наступної атестації.

Також пунктом 4.8 Типового положення передбачено, що за педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестуються такі працівники не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду.

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками

Відповідно до пункту 3.20 Типового положення вчителі мають можливість підвищувати кваліфікацію з усіх предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, які вони викладають.

Норма щодо підвищення кваліфікації з усіх навчальних предметів, що викладає вчитель, застосовуватиметься лише стосовно тих вчителів, які атестуватимуться, починаючи з 2012 року. Кваліфікаційна категорія, присвоєна вчителям, які атестувалися до 2012 року і не пройшли підвищення кваліфікації з усіх навчальних предметів, які вони викладають, поширюється на все педагогічне навантаження до наступної атестації. Оплата праці таких працівників здійснюється за присвоєною кваліфікаційною категорією та поширюється на все педагогічне навантаження.

У зв’язку з уведенням норми щодо підвищення кваліфікації з усіх навчальних предметів, які викладає вчитель, відповідно до пункту 2 Наказу № 1473 Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладам післядипломної педагогічної освіти доручено забезпечити підвищення кваліфікації вчителів, які мають педагогічне навантаження з кількох навчальних предметів, за інтегрованими програмами.

Зміна 2. Скорочено строк проходження позачергової атестації

Відповідно до пункту 1.8 Типового положення проходження позачергової атестації передбачено через два роки. Тобто педагогічні працівники мають право атестуватися позачергово на присвоєння чергової кваліфікаційної категорії через два роки, а не через три, як передбачалося раніше. Варто звернути увагу, що відлік часу розпочинається з дати останнього засідання атестаційної комісії, на якому підбито підсумки атестації.

Приклад визначення строку проходження позачергової атестації

Учителю математики загальноосвітнього навчального закладу за результатами атестації (протокол засідання атестаційної комісії навчального закладу № 4 від 20 березня 2010 року, наказ директора навчального закладу № 27 від 21 березня 2010 року) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Зазначений працівник має право на проходження позачергової атестації у 2012/2013 навчальному році, для цього йому необхідно подати заяву на проходження позачергової атестації до 10 жовтня 2012 року.

Зміна 3. Розширено повноваження атестаційної комісії І рівня

Типовим положенням розширено повноваження атестаційної комісії навчального закладу щодо прийняття нею рішень за результатами вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються.

Прийняття рішень

Підпункт 3 пункту 2.12 Типового положення після слів «педагогічних звань» доповнено словами «(про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням)». Це означає, що атестаційна комісія І рівня має право порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів (якщо навчальні та інші заклади перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади), атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, не лише про присвоєння педагогічних звань, а й про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням.

Зразок оформлення розділу II атестаційного листа

Учителю початкових класів за результатами попередньої атестації (2006/2007 навчальний рік) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель». Атестаційна комісія навчального закладу (за результатами атестації 2011/2012 року) приймає рішення, що учитель початкових класів відповідає займаній посаді та порушує клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про відповідність педагогічного працівника раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» і педагогічному званню «старший учитель»

Також за результатами атестації атестаційна комісія навчального закладу має право приймати рішення про те, що педагогічний працівник не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»] та порушувати клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів або атестаційною комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну комісію І рівня) про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або педагогічного звання, або про відповідність (невідповідність) працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та/або відповідність (невідповідність) працівника раніше присвоєному педагогічному званню.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Пункт 5.7 Типового положення, яким було передбачено, що педагогічні звання присвоюються безстроково, виключено. Це означає, що педагогічний працівник, якому присвоєно педагогічне звання, має його підтвердити через п’ять років.

Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються

Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня має вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються. З цією метою атестаційна комісія має право:

• відвідувати уроки (навчальні заняття);

• відвідувати позаурочні (позанавчальні) заходи;

• вивчати рівень навчальних досягнень учнів, студентів, курсантів, слухачів, вихованців з навчального предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник;

• ознайомлюватися з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків;

• ознайомлюватися з документацією щодо участі педагогічного працівника у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.

Зміна 4. Розширено права членів атестаційної комісії

Типове положення доповнено нормою, яка дає право членам атестаційних комісій, які не згодні з прийнятим комісією рішенням, додавати до протоколу викладену письмово окрему думку з питань атестації педагогічного працівника (пункт 3.7 Типового положення).

Зміна 5. Внесено зміни до процедури прийняття рішень атестаційною комісією

Відповідно до пункту 3.8 Типового положення рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. Тобто, члени атестаційної комісії самі визначають форму проведення голосування. Воно може бути як таємним, так і відкритим.

Зміна 6. Передбачено можливість проведення засідання атестаційної комісії за відсутності педагогічного працівника

Відповідно до пункту 3.6 Типового положення засідання атестаційної комісії має проводитися у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

Засідання атестаційної комісії також може проводитися за відсутності педагогічного працівника.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Проводити засідання за відсутності педагогічного працівника можна лише за рішенням атестаційної комісії.

Атестаційна комісія приймає рішення про проведення засідання за відсутності педагогічного працівника після з’ясування причин його неявки. Пунктом 3.6 Типового положення визначено перелік об’єктивних причин, зокрема такою причиною може бути:

• службове відрядження;

• територіальна віддаленість;

• тривала хвороба;

• інші причини, що перешкоджають присутності педагогічного працівника на засіданні.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо атестаційною комісією порушено питання про невідповідність працівника займаній посаді, то засідання проводиться обов’язково за присутності працівника, стосовно якого порушено таке питання.

Зміна 7. Змінено порядок складання списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації

Щороку до 10 жовтня керівник навчального закладу має подати до атестаційної комісії списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У списках педагогічних працівників необхідно зазначити лише строки проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які підлягають черговій атестації.

Зміна 8. Змінено строки прийняття рішення атестаційною комісією про перенесення чергової атестації

Пунктом 3.2 Типового положення передбачено, що до 20 жовтня атестаційна комісія має затвердити:

• списки педагогічних працівників, які атестуються;

• графік роботи атестаційної комісії.

Також атестаційна комісія приймає рішення про перенесення строку чергової атестації педагогічних працівників. Атестаційна комісія має право приймати таке рішення не лише до 20 жовтня, айв інші строки.

Зміна 9. Зменшено кількість членів атестаційної комісії

Відповідно до пункту 2.6 Типового положення кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб (раніше передбачалося не менше семи осіб). Отже, видаючи наказ про створення атестаційної комісії у навчальному закладі для організації та проведення атестації педагогічних працівників у 2012/2013 навчальному році, керівник має право створити комісію у складі п’яти осіб. Як правило, малочисельні атестаційні комісії можуть створюватися у навчальних закладах з невеликою кількістю педагогічних працівників.

Водночас, слід пам’ятати, що рішення про доцільність створення атестаційної комісії у навчальному закладі, де працює менше 15 педагогічних працівників, приймає районний (міський) відділ освіти (п. 2.10 Типового положення). Проте, це не означає, що у такому навчальному закладі не може бути створено атестаційну комісію.

Зміна 10. Розширено обов’язки педагогічних працівників

Пунктом 3.18 Типового положення передбачено, що при суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі, вони мають атестуватися за кожною із займаних посад.

Зміна 11. Змінено строк проведення повторної атестації

Якщо атестаційна комісія навчального закладу прийняла рішення про відповідність педагогічного працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, то атестаційна комісія має провести повторну атестацію такого працівника у встановлений нею строк, але не більше одного року. Повторна атестація проводиться з метою перевірки виконання визначених заходів. Після її проведення атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність педагогічного працівника займаній посаді.

Тест "Креативність, творчий потенціал вчителя"

Виберіть один із варіантів відповідей.

1. Чи вважаєте ви, що світ, який вас оточує, можна зробити кращим?

а) так;

б) ні, він і так досить хороший;

в) так, але тільки трохи.

2. Чи здатні ви своїми зусиллями змінити цей світ на краще?

а) так, у більшості випадків;

б) ні;

в) так, але в окремих випадках.

3. Чи вважаєте ви, що ваші ідеї могли б забезпечити значний прогрес у поліпшенні справи освіти?

а) так;

б) так, але за сприятливих обставин;

в) лише певною мірою.

4. Ваші творчі можливості та прагнення допоможуть у майбутньому змінити дещо кардинально:

а) так, напевно;

б) це малоймовірно;

в) можливо.

5. Коли ви плануєте розпочати якусь справу, ви завжди переконані в позитивному варіанті її вирішення?

а) так;

б) частіше маю сумніви;

в)так, завжди.

6. Чи мрієте ви зайнятися справою, про яку мало що знаєте?

а) так, невідоме завжди приваблює;

б) невідоме мене не цікавить;

в) усе залежить від характеру цієї справи.

7. Вам необхідно виконати незнайому справу.Чи відчуваєте ви бажання зробити це досконало?

а) так;

б) задовольняєтесь тим, чого встигли досягти;

в) так, але тільки тоді, коли мені це подобається.

8. Якщо справа, якої ви не знаєте, вам подобається, чи прагнете дізнатися про неї якомога більше?

а) так;

б) ні хочу навчитися тільки основного;

в) ні, хочу задовольнитися тільки своєю цікавістю.

9. Коли вас спіткає невдача, то:

а) розчаровуєтеся, втрачаєте інтерес;

б) припиняєте дію, бо її здійснення стає не реальним;

в) продовжуєте робити свою справу, навіть тоді, коли перешкоди подолати важко.

10. Виходячи з ваших міркувань, професію слід обирати відповідно до:

а) своїх можливостей, подальших перспектив для себе;

б) соціальної цінності та її престижу;

в) переваг які вона забезпечить.

11. Чи легко ви можете зорієнтуватися на маршруті, який уже пройшли?

а) так;

б) ні, боюся заблукати;

в) так, але тільки там, де місцевість сподобалась та запам'яталась.

12. Чи зможете ви, прослухавши лекцію, зразу переказати увесь її зміст:

а) так, без проблем;

б) усього згадати не зможу;

в) запам'ятовується лише те що цікавить.

13. Коли ви чуєте слово незнайомою вам мовою, чи можете його відтворити по складах, без помилок, не знаючи його значення:

а) так, без великих труднощів;

б) так, якщо це слово легко запам'ятати;

в) відтворю але незовсім правильно.

14. У вільний час я люблю:

а) залишатись на самоті, міркувати;

б) бути в компанії;

в) мені байдуже, бути на самоті чи в компанії.

15. Ви займаєтеся справою і припиняєте її тільки тоді, коли:

а) справу закінчено і виконано бездоганно;

б) більш-менш задоволені результатом;

в) не все ще вдалося зробити.

16. Коли ви на самоті, то:

а) мрієте про якісь абстрактні речі;

б) шукаєте собі конкретну справу;

в) іноді міркуєте про речі, пов'язані з роботою.

17. Якщо якась ідея захоплює вас, ви міркуєте над нею:

а) незалежно від того, де і з ким ви перебуваєте;

б) роблю це тільки на одинці;

в) там, де буде більш-менш спокійно.

18. Коли ви відстоюєте якусь ідею, то:

а) можете відмовитися від неї, якщо вислухаєте переконливі аргументи опонентів;

б) триматиметесь своєї думки, якими б не булиаргументи;

в) поміняєте свою думку, якщо спротив буде міцним.

Підрахуйте бали, яких ви набрали, таким чином:

За відповідь "а"- 3 бали;

За відповідь "б"- 1 бали;

За відповідь "в"- 2 бали;

Питання 1, 6, 7, 8 визначають межі вашої допитливості й креативні можливості.

Питання 2, 3, 4, 5 - свідчать про вашу віру в себе;

питання 9 і 15 - характерезують вашу стійкість та переконливість;

питання 10 - виявляє вашу амбіційність;

питання 12 і 13 - свідчать про вашу "слухову" пам'ять;

питання 11-визначає особливості зорової пам'яті; питання14-засвідчує ваше прагнення бути незалежною особистістю;

питання 16, 17 - характеризують ваше вміння мислити абстрактно;

питання 18 – розкриває сутність вашої зосередженості на справах.

Загальна сума набраних балів показує рівень вашої креативності, творчого потенціалу.

49 і більше балів.У вас доволі високий творчий потенціал, який надає вам великих особистісних та професійних можливостей. Якщо на практиці реалізувати ваші здібності, то вам розкриють різні форми творчості.

Від 24 до 48 балів. У вас нормальний творчий потенціал. Ви маєте необхідні якості, що допомагають вам творити, шукати нові ідеї та рішення.Однак у вас є проблеми, які ускладнюють творчий процес. Поставтеся прискіпливіше до себе.

23 і менше балів.Ваш творчий потенціал обмежений, або ви недооцінили себе та свої можливості. Відсутність віри у свої сили може призвести до думки, що ви нездатні творити. Спробуйте подолати це в собі й тим самим ви розв'яжете проблему.

Кiлькiсть переглядiв: 0