/Files/images/i (5).jpg

ПОЛОЖЕННЯ

про наставництво вчителя школи.

1.Загальні положення

1.1.Учитель-наставник в школі—людина з високою творчою активністю, зі своїм баченням проблем навчально-виховного процесу, з високими результатами особистої практичної діяльності.

1.2.Наставництво—це одна з форм підвищення кваліфікації молодих учителів, які мають стаж роботи до3-хроків або потребують методичної допомоги, та новопризначених учителів школи.

1.3.Результатом методичної роботи вчителя-наставника є формування творчої активності, розвитку ініціа­тиви молодого педагога, зростання його авторитету.

2.Завдання та напрями діяльності.

Основними завданнями вчителя-наставника школи є планування та здійснення заходів разом з молодим, малодосвідченим або новопризначеним вчителем, а саме:

2.1.Планування та здійснення разом з молодим, малодосвідченим або новопризначеним учителем заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Мініс­терства освіти та науки України.

2.2.Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, поповнення знань із суміжних предметів.

2.3.Допомога вчителю в розв'язанні конкретних; проблем щодо методики викладання.

Основні напрями роботи вчителя-наставника школи:

2.4. Організація індивідуальних консультацій, занять, на яких здійснюється моделювання та обговорення запропонованих моделей уроків, позаурочних заходів, виготовлення зразків дидактичних матеріалів під керів­ництвом наставника.

2.5. Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів з обов'язковим наступним обговоренням, плануван­ням корекції діяльності молодого вчителя.

2.6.Консультування молодого педагога щодо організації навчально-виховного процесу.

3.Організація роботи

3.1.Наставників молодих учителів призначають наказом по школі.

3.2.Роботу вчителів-наставників контролює заступник директора з НВР.

4.Права та обов'язкивчителя-наставника

4.1.Учитель-наставник має право вносити корективи та давати поради щодо методики проведення уроку та узгоджених планів.

4.2.У разі потреби має право на незаплановане відвідування уроків.

4.3.Учитель-наставник зобов'язаний надати вчителю-початківцю методичну допомогу в складанні кален­дарних та поурочних планів.

5.Права та обов'язки молодоговчителя(малодосвідчений учитель, новопризначений учитель) школи.

5.1.Молодий спеціаліст (малодосвідчений учитель, новопризначений учитель) має, право звернутися по пораду чи допомогу до вчителя-наставника або відповідального члена адміністрації школи, інших учителів школи.

5.2.Молодий учитель (малодосвідчений учитель, новопризначений учитель) зобов'язаний виконувати основні положення спільного плану взаємодії з учителем-наставником.

5.3.Молодий учитель (малодосвідчений учитель, новопризначений учитель) зобов'язаний відвідувати се­мінари, тренінги, майстер-класи, які проводять учителі школи.

5.4.Молодий учитель (малодосвідчений учитель, новопризначений учитель) зобов'язаний наполегливо оволодівати методикою викладання, вивчати досвід наставника, інших колег.

6.Документація

6.1.Розробка плану уроку або конспекту уроку.

6.2.План самоосвіти.

6.3.План відвідування семінарів, тренінгів, практикумів, майстер-класів.

6.4.Матеріали самоаналізу та самооцінки особистої діяльності.

7.Керівництво діяльністю

Керівництво взаємодією вчителя-наставника та молодого вчителя (малодосвідченого вчителя, новопризначеного вчителя) здійснюють голови МО.

/Files/images/i (11).jpg

Вісім золотих правил для вчителя

1. Треба любити те, що робиш. І йти вперед крок за кроком.

(І. Павлов.)

2. Мотивуючи оцінки знань, намагайтеся бути діловим, зацікавленим. Вкажіть учневі, над чим йому варто попрацювати, щоб отримати вищу оцінку.

3. Інтелігентом не можна прикинутися.

(Д. Ліхачов.)

4. Увічливість виховується тільки ввічливістю і нічим іншим.

(В. Джеме.)

5. «Магічна десятка»: полічіть до десяти, перш ніж дати волю своєму гніву. І він видасться вам безглуздим».

(В. Джеме.)

6. Мудрець шукає все в самому собі, нерозумна лю­дина — в іншому.

(Конфуцій.)

7. Жодна велика перемога неможлива, якщо їй не передує мала перемога над самим собою.

(Л. Леонов.)

8. Перші кроки завжди найважчі.

(Р. Тагор.)

/Files/images/i (12).jpg

Заповіді молодого вчителя-початківця


• Заховайся в свою роботу й тоді ніщо не заважати­ме тобі плідно працювати.

• Будь привітним — і будеш сміливим.

• Не будь зверхнім — і зможеш стати лідером між людьми.

• Умій вимагати і прощати.

• Вір у здібності кожного учня.

• Будь компетентним — і будеш упевненим.

• Прагни вдосконалення щомиті — і зможеш вихо­вати особистість.

• Вір, що кожного учня можна навчити, тільки для цього потрібен час.

• Перетвори процес навчання на радість.

• Будь для учня не взірцем, а суперником, тоді він зможе перевершити тебе.

/Files/images/i (14).jpg

Пам'ятка вчителя-початківця

1. Приходьте до кабінету за кілька хвилин до дзво­ника, щоб переконатися, чи все готове до уроку, чи до­бре розставлено меблі, чи чиста дошка, чи підготовлено ТЗН, наочність. Заходьте в клас останнім. Привчайте учнів, щоб вони організовано вітали Вас. Огляньте клас, особливо — недисциплінованих учнів. Намагайтеся по­казати учням красу й привабливість організованого початку уроку, прагніть до того, щоб на це йшло щоразу все менше й менше часу.

2. Не марнуйте час на пошуки сторінки свого пред­мета в класному журналі, це можна зробити на перерві. Не привчайте чергових залишати на столі вчителя запи­ску з прізвищами відсутніх.

3. Енергійно розпочинайте урок. Не ставте запи­тання: «Хто не виконав домашнього завдання?» — це привчає учнів до думки, що домашнє завдання можна не виконувати. Ведіть урок так, щоб кожен учень був постійно зайнятий справою, пам'ятайте: паузи, млявість, байдикування — вороги дисципліни.

4. Захоплюйте учнів цікавим змістом матеріалу, створенням проблемних ситуацій, розумовим напру­женням. Контролюйте теми уроку, допомагайте слаб­ким повірити у свої сили. Тримайте в полі зору весь клас. Особливо стежте за тими, в кого увага нестійка. Запобігайте спробам порушити робочий порядок.

5. Частіше звертайтеся з проханнями, запитання­ми до тих учнів, які намагаються займатися на уроці сторонніми справами.

6. Мотивуючи оцінки знань, намагайтеся бути діловим, зацікавленим. Вкажіть учневі, над чим йому варто попрацювати, щоб отримати вищу оцінку.

7. Наприкінці уроку дайте загальну оцінку класові та окремим учням. Нехай діти відчують задоволення від результатів своєї праці. Намагайтеся помічати позитив­не в роботі недисциплінованих учнів, але не робіть цьо­го надто часто та за незначні зусилля.

8. Закінчуйте урок одразу після дзвоника. Нагадайте про обов'язки чергового.

9. Утримайтеся від зайвих зауважень.

10.У разі недисциплінованості учнів намагайтеся обходитися без допомоги інших. Пам'ятайте:наведення дисципліни з допомогою чужого авторитету не дасть вам користі, а швидше зашкодить. За підтримкою кра­ще зверніться до класу.

Поради досвідчених колег молодому вчителю

1. Перед уроком перевіряйте, чи на місці все потрібне, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.

2. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

3. Не витрачайте багато часу для перевірки домаш­нього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

4. Поясніть учням мету, завдання уроку.(учні 5-11 кл. можуть зробити це самостійно)

5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням розв'язати їх самостійно.

6. Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.

7. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці — пропонуйте учням більше писати, розв'язувати прикладів.

8. На уроці кожен учень має бути на виду, до кожно­го шукайте індивідуальний підхід.

9. Під час використання технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не марнуйте часу, нама­гайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

10.Під час самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.

11.Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання.

12.Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, здібність.

13.Домашнє завдання потрібно давати з пояснен­ням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. У 1—7-х класах обов'язково проводьте фізкультхвилинку в середині уроку.

14.Пам'ятайте: кожен урок не повинен бути схожим на попередній.

/Files/images/i 1(3).jpg

План роботи з молодими вчителями

Індивідуальний план на навчальний рік

Серпень

1. Планування навчального матеріалу:

2. Види планування: календарне та урочне.

3. Вимоги до сучасного уроку.

4. Складання плану-конспекту уроку.

5. Методичні рекомендації до проведення першого уроку.

6. Обговорення інструктивно-методичних реко­мендацій щодо вивчення шкільних дисциплін.

Вересень

1. Ведення шкільної документації.

• Види шкільної документації.

• Ведення класного журналу.

2. Єдині вимоги до усного і письмового мовлення учнів.

3. Про причини конфліктів між учителями та батька­ми та як їм запобігти.

4. Практичне заняття. Обговорення статті «Навчи дитину вчитися» В. Сухомлинського.

Жовтень

Форми навчання в школі:

1. Урок — основна форма навчання.

2. Структура уроків різних типів.

3. Опрацювання критеріїв результативності роботи вчителя.

Листопад

1. Використання дидактичного та роздаткового матеріалів, наочності на уроках різних типів.

2. Форми і методи, які сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу.

3. Практичне заняття: виготовлення зразків дидак­тичного матеріалу.

Грудень

Нетрадиційні форми проведення уроків та позашкільної роботи з учнями:

1. Види нестандартних уроків.

2. Практичне заняття: розробка позакласного за­ходу.

Січень

1. Виховна спрямованість програмового матеріалу.

2. Форми роботи, які забезпечують виховання працелюбності, духовності.

3.3 історії педагогіки. Іван Огієнко.

4. Практичне заняття: розробка позакласного за­ходу.

Лютий

1. Організація та види самостійної роботи учнів на уроках. Місце самостійної роботи під час вивчення теми.

2. Проблеми часу на уроці.

3. Практичне заняття: опрацювання пам'ятки для самостійної роботи з підручником.

Березень

1. Забезпечення учнів раціональними прийомами навчальної праці.

2. Формування розумової культури учнів у процесі навчання.

3. Практичне заняття: самоаналіз проведених уроків.

Квітень

1. Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці.

2. З історії педагогіки. Софія Русова — педагог, громадський діяч.

3. Практичне заняття: огляд творчих доробків моло­дих учителів.

Травень

Диференційований підхід до навчання:

1. Моделі диференційованого навчання.

2. Різнорівневі завдання.

3. Практичне заняття: розробка диференційованих завдань.

Робота між засіданнями:

1. Робота з батьками: як знайти порозуміння?

2. Становлення молодого вчителя в колективі (взаємовідносини з колегами, адміністрацією)

Кiлькiсть переглядiв: 0